לפגישת ייעוץ התקשר:

  • 077-7368445

לפגישת ייעוץ התקשר:

ביקורת שומות

הליך של בדיקת שומות הינו אפקטיבי אם הוא מבוצע כיאות. כאשר מומחה למיסוי חיצוני עובר על  שומות מס הכנסה או שומות מס שבח , בדרך כלל עולים רעיונות לחיסכון במס. ההבדל בין סריקה יזומה של השומות לבין בקשת יעוץ לגבי עסקה ספציפית הוא שכאן עשויים להתגלות מקלטי מס שבעל העסק לא היה מודע להם כלל. בעל העסק יכול להצביע על נקודות שלדעתו כדאי לבדקן או לתאר סוגי עסקאות מיוחדות שנעשו כדי לשפר את הליך הבדיקה. כמו במקרים רבים, כאשר איש מקצוע מסתכל בעיניים אובייקטיביות על הדברים שנעשו, הסבירות לקבלת תועלת היא גדולה ככל שישנן עסקאות הנמצאות בתחום האפור. הרי בעסקאות רגילות שהכל ברור לא יהיה בדרך כלל מה לשפר. לעומת זאת מקום בו נעשו עסקאות מיוחדות שעשויות להתפרש במספר אופנים כדאי ואף מומלץ לבדקן בראי המיסוי.


בדיקת השומות יכולה להיעשות לפני הגשתן אך יכולה גם להיעשות רטרואקטיבית. ההבדל העיקרי הוא שבבדיקת שומות לאחור, ניתן ליישם בפועל את התיקונים המוצעים ולקבל את עמדת רשות המסים בטווח זמן סביר. זאת ועוד, בבדיקת שומות רטרואקטיבית התועלת נמדדת בהחזר מס בפועל שבמקרים רבים מתבצע לאחר הסכמתה של רשות המיסים וסגירת השומות. לעומת זאת, בבקרת שומות לפני הגשתן המגע עם פקיד השומה נדחה למועד מאוחר יותר שאינו ידוע. התועלת הכלכלית מתבטאת בחיסכון במס יחסית למצב שלפני הבדיקה בו היתה השומה מוגשת ללא שינויים.


בעת ביצוע הליך של בדיקת שומות לפני הגשתן, ייתכנו מקרים בהם יעדיף הלקוח "לישון בשקט" ולדעת שהדרך בה בחר היא נכונה. במקרים כאלו ניתן לבקש מרשות המיסים החלטה מקדמית הנקראת "פרה רולינג". החלטה זו יכולה להיות מלווה בתנאים נוספים של רשויות המס שמתנים את האישור המקדמי בביצוע פעולות הנדרשות על ידי רשות המיסים. למעשה נרקם הסכם בין הנישום לבין רשות המיסים, המתווה את הדרך בה שני הצדדים ינהגו כדי להבטיח את תוצאת המס הרצויה. אנחנו מסייעים בהליך של קבלת הפרה רולינג מרשות המיסים ומנהלים משא ומתן באשר לתנאים הנדרשים משלטונות המס לקיום מסלול המס המוסכם.


אנחנו מקצוענים מומחים במיסוי פורשי רשות המיסים ובעלי ניסיון של שנים רבות בבדיקת שומות מס הכנסה ובדיקת שומות מס שבח.