לפגישת ייעוץ התקשר:

  • 077-7368445

לפגישת ייעוץ התקשר:

דיונים מול מס הכנסה

כפורשי מס הכנסה צברנו ניסיון רב בדיונים מול מס הכנסה משני צידי השולחן, הן בתפקידנו במס הכנסה והן בשוק הפרטי. דיונים מול מס הכנסה נפרשים על פני טווח רחב של נושאים. כדי להבין את משמעות הסיוע אותו אנחנו נותנים, נפרט להלן את אחד הנושאים העומדים במרכז הדיונים מול מס הכנסה והוא דיוני השומה מול פקיד השומה ומפקחי מס הכנסה. יחיד או חברה המגישים את הדו"ח השנתי למס הכנסה מוגדרים כנישומים המגישים שומה עצמית. שומה זו מפרטת את ההכנסה החייבת עליה מצהיר הנישום והיא מוגדרת כהכנסה השנתית של העסק בניכוי ההוצאות המוכרות. פקיד השומה ומפקחי מס הכנסה מטעמו רשאים לבדוק את השומה העצמית ולאשר או לדחות אותה ובמקרים רבים הם עושים זאת למספר שנים באופן מצטבר. במקרה של דחיה מוזמן הנישום לדיונים על השומה בהם מסביר מפקח המס מדוע אין לדעתו לקבל את השומה העצמית ומגדיל למעשה את הכנסתו החייבת של הנישום, פעולה הגוזרת חיוב במס נוסף על זה שחויב מכוח השומה העצמית. באם אירעה פסילת ספרים, סמכותו של מפקח המס גדולה אף יותר מכיוון שמשמעות הפסילה היא שלמס הכנסה אין אמון בספרי החשבונות של העסק. עובדה זו מאפשרת למפקח מס הכנסה להחליט על שומה משלו שכמובן אמורה להיות מגובה בכללים ובתדריכים השונים.

חשוב מאד לדעת כיצד לנהוג במהלך דיוני השומה ואיך לא ליצור מבוי סתום שיוביל לדחיית השגת הנישום על השומה שבעקבותיה מוציא מס הכנסה צו עליו אפשר לערער רק בבית משפט. כמומחי מס ופורשי מס הכנסה אנחנו מנוסים מאד בדיוני שומה, הן מהצד של פקיד השומה והן מהצד של הנישום המתדיין מולו. אנחנו מכירים את הדרך בה מתדיין מס הכנסה מול הנישומים, כי כך אנחנו פעלנו כשהיינו בשירות מס הכנסה. אנחנו יודעים גם כיצד לנטרל את המכשולים השונים שכן כך עשו המקצוענים שהתמודדו מולנו. אלא שהיום אנחנו המקצוענים ואנחנו מביאים לשולחן הדיונים ניסיון כפול ומכופל אותו צברנו בעבודתינו במס הכנסה ובשוק הפרטי. היכרותינו את המערכת מאפשרת לנו לא רק להתדיין נכון מול מס הכנסה אלא גם לפעול בראייה אסטרטגית הרואה את כלל מערכת המס. לעיתים אנחנו מזהים שהדיון נסב על סוגיה עקרונית שמס הכנסה רוצה מאד להימנע מלהביאה בפני בית המשפט. מקרים כאלו אפשר לסיים בחדרי הדיונים כי שלטונות מס הכנסה לא ירצו לקחת את הסיכון שתיקבע עמדה עקרונית בבית המשפט שנוגדת את עמדתם. יכולתינו לנווט נכון בין אנשי מס הכנסה מאפשרת לנו לסגור נקודות עקרוניות לוא דווקא מול מפקח המס איתו מתדיינים בנוגע לשומה אלא מול הבכירים המקבלים החלטות מהסוג הזה. זאת ועוד, במקרים רבים הניסיון הרב שצברנו מאפשר לנו להשתמש בפתרונות בהם השתמשנו בהצלחה בעבר, גם עבור הלקוח אותו אנו מייצגים עכשיו. קל יותר לשכנע במקום בו הצלחנו לשכנע בעבר בנסיבות דומות.

בפועל, הניסיון והידע המקצועי הרב שרכשנו עם השנים הוכיח את עצמו בדיונים רבים מול מס הכנסה. במקרים רבים הצלחנו להפחית מס גם כאשר הכל נראה אבוד והמס לתשלום היה כבד מנשוא. במסגרת פעילותינו בדיוני השומה מול מס הכנסה, אנו מחליפים את המייצג השוטף, רואה החשבון או יועץ המס, אך רק באופן נקודתי כמייצגים בדיוני השומה בלבד. אין אנו עוסקים בטיפול השוטף של העסק אלא רק לוקחים על עצמנו את דיוני השומות כמומחים ספציפיים בנושא זה.