לפגישת ייעוץ התקשר:

  • 077-7368445

לפגישת ייעוץ התקשר:

גילוי מרצון אנונימי

מהי המשמעות של ההליך האנונימי?

גילוי מרצון אנונימי מאפשר לנו לפנות בשמו של הלקוח אך בלי לזהותו בפני רשות המיסים. הפניה שלנו מקבלת מספר רנדומאלי מהמערכת שרק אנחנו יודעים שמספר זה ניתן ללקוח אותו אנו מייצגים. במסגרת ההליך האנונימי אנחנו מנהלים משא ומתן מול רשות המיסים בקשר לשעור המס אותו ניתן לסכם איתם בהינתן עובדות התיק אך כאמור ללא פרטיו של הלקוח. לאחר שסיכמנו את הפרטים עם רשות המיסים אנו חוזרים ללקוח ובודקים איתו האם שעור המס שהגענו אליו מקובל עליו. באם הלקוח מסכים לתוצאה אליה הגענו ומסכים שנחשוף את פרטיו בפני רשות המיסים אנו מחילים את ההסכם שעד כה מתאפיין במספר התיק הרנדומאלי, על הלקוח עצמו. באם הלקוח אינו מסכים לתוצאת המס אנו מודיעים לרשות המיסים שההסכם בטל ומבוטל והם לעולם לא ידעו מי היה הלקוח אותו ייצגנו. כפורשי רשות המיסים אנחנו יודעים לפנות ולערב את כל מי שצריך כדי להגיע לתוצאת המס הנמוכה ביותר האפשרית. עד כה כל לקוחותינו הסכימו לתוצאת המס אליה הגענו והמשיכו בהליך עד קבלתה המיוחלת של התחייבות המדינה שלא לפתוח בהליך פלילי כנגד הלקוח.

מהי המחלוקת העיקרית מול רשות המיסים?

מדינת ישראל חתמה לאחרונה על הסכמים עם מדינות רבות על חילופי מידע בתחום המיסוי. בנקים זרים ייאלצו למסור למדינת ישראל מידע אודות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בחו״ל. אין דבר לא חוקי בלהחזיק חשבון בנק בחו״ל. הבעיה התעוררה החל משנת 2003 עת השתנתה שיטת המיסוי בישראל והפכה להיות פרסונאלית מובהקת. עובדה זו מחייבת תושב ישראל לדווח על כל הכנסותיו גם אם הן הופקו בחו״ל כולל הכנסות פיננסיות הנובעות מחשבון הבנק שבחו״ל. ישראלים רבים לא ידעו על חובת הדיווח ולכן נמצאים בעבירה פלילית מתמשכת של אי דיווח על הכנסות אלו. מסיבה זו יצא הליך של גילוי מרצון המאפשר לתושבי ישראל לדווח כעת ביוזמתם על ההכנסות שלא דווחו, עד עשר שנים לאחור ובתמורה לא ייפתח נגדם הליך פלילי בגין אי הדיווח עד כה. מעבר לעשר השנים ממילא לא ניתן לפתוח בהליכים פליליים נגדם בשל מגבלות ההתיישנות בפקודת מס הכנסה. לכאורה, באם מדובר בדיווח על הכנסות פיננסיות פסיביות אלו הרי שאין שום דבר בעייתי בכך שכן שעורי המס על הכנסות פיננסיות נעים בין 15% ל 25% בהתאם לשנת המס ובסוג ההכנסה הפיננסית. אולם הבעיה מגיעה מכיוון אחר.

במסגרת הליך הגילוי מרצון מבררת רשות המיסים את הנסיבות שבהן הגיע סכום הכסף לחשבון הבנק בחו״ל כשברירת המחדל מבחינתה היא שמדובר בכסף שהיה צריך לשלם עליו מס ישראלי אך הועבר לחו״ל כדי להימנע מכך.

נטל הראיה חל על הפונה להליך הגילוי מרצון להראות שמדובר בכסף ששולם בגינו המס או שמלכתחילה לא היה צריך לשלם בגינו מס. נטל הראיה כבד שכן יש להציג מסמכים שיוכיחו להנחת דעתה של רשות המיסים שלא מדובר בכסף שצריך היה לשלם עליו מס או לחילופין שכבר שולם עליו מס. בגלל הקושי בהבאת כל המסמכים הנדרשים, ישנו הבדל גדול בין שעורי המס המוטלים על אותו הון התחלתי של הנישומים השונים כשברקע נמצא הרצון הבלתי מתפשר של אנשי רשות המיסים להעשיר את קופת המדינה במיסים נוספים. מסיבה זו יש לערוך משא ומתן מול אנשי רשות המיסים כדי להוריד את שעור המס האפקטיבי על ההון ההתחלתי ואולי אף לפטור אותו ממס כליל בהתאם לנסיבות. כפורשי רשות המיסים אנחנו יודעים לפנות ולערב את כל מי שצריך כדי להגיע לתוצאת המס הנמוכה ביותר האפשרית.