לפגישת ייעוץ התקשר:

  • 077-7368445

לפגישת ייעוץ התקשר:

עורכי דין פורשי רשות המיסים

כעורכי דין פורשי רשות המיסים אנחנו מומחים בתחום בו אנחנו מתמקדים שהינו תחום המיסוי בלבד. אנחנו מתמחים הן בתכנוני מס והן בייצוג מול רשות המיסים וייצוג בבתי המשפט בתיקי המיסוי השונים. אנחנו מתמחים בייצוג מול רשות המיסים ובתי המשפט בכל הקשור למס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף. הייצוג מול רשות המיסים מתחלק לשני סוגים. דיונים יזומים על ידי רשות המיסים כמו דיוני שומת מס הכנסה, דיוני שומת מיסוי מקרקעין, קביעות מס, הליכי גביה וכו' ודיונים יזומים על ידינו להשגת פרה רולינג שהינו כמו הסכם עם רשות המיסים בו היא מאשרת את הסכמתה ליעוץ ולתכנון המס שהכנו. בכל סוגי הדיונים עם רשות המיסים, מעמדינו כפורשי רשות המיסים מאפשר לנו להישמע ללא מחסומים של בירוקרטיה ובאם הצלחנו להוכיח מקצועית את עמדתינו, הרי שהיא תאושר.
כשהדיונים מול רשות המיסים נערכים בבית המשפט אנחנו מביאים עימנו ניסיון רב שנצבר הן במערכת המיסוי והן בשוק הפרטי. במערכת המיסוי היינו מופקדים בין השאר על הכנת התיקים לבית המשפט כמו גם על ההכרעה באם להגיש תיקים אלו למשפט או להשאירם למשא ומתן מול הנישום.